Dagopvang

Voor kinderen van 0-4 jaar

Welkom bij de dagopvang. De dagopvang is speciaal voor baby’s en peuters van 0-4 jaar. Doordat Kidsclub ’t Centrum met open deuren werkt, kan een kind met kinderen van diverse leeftijden spelen. Op deze manier kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken. Ze leren zo niet alleen rekening met elkaar te houden, maar onbewust leren ze ook veel van elkaar.

Babygroep (0-2 jaar)

Baby’s worden, in nauwe afstemming met de ouders, verzorgd. Zij krijgen eten en drinken en gaan slapen op afgesproken tijden. Ieder kind krijgt een eigen slaapkamer en zal zoveel mogelijk op dezelfde kamer geplaatst worden. Dit geeft een kind een vertrouwde plek en herkenning. De rest van de tijd kunnen de kinderen spelen in de box, rondkijken vanuit een wipstoel of ze worden geknuffeld op schoot. Ook worden zij op het speelkleed gelegd op de grond zodat zij zich voldoende kunnen ontwikkelen d.m.v. rollen, zitten, of door samen te spelen met een leeftijdsgenootje dat ook op het speelkleed ligt.

Kinderen die al vaste voeding kunnen eten en uit een (tuit)beker kunnen drinken gaan gezamenlijk met de oudere kinderen in de eetruimte eten en drinken. Zij zullen op vaste tijden gezamenlijk slapen. Hier geldt: ieder kind heeft een eigen slaapkamer. Wij streven ernaar dat ieder kind de nodige rust krijgt. De overige bezigheden worden naast het aanbod van gerichte activiteiten aangepast aan de behoeften van het kind. De kinderen van groep 0-2 jaar kunnen, onder begeleiding van een pedagogische medewerker binnen en buiten spelen. Ze kunnen daarbij kiezen uit gevarieerd speelgoed en uiteenlopende bezigheden.

Peutergroep (2-4 jaar)

De kinderen van groep 2-4 jaar zullen van 8:30-12:30 uur een peuterprogramma volgen. Dit programma is een uitstekende voorbereiding op de basisschool. De rest van de dag hebben de kinderen vrij spel en kunnen ze, onder begeleiding van een pedagogische medewerker, binnen en buiten spelen. Ze kunnen daarbij kiezen uit gevariëerd speelgoed en uiteenlopende bezigheden. De kinderen eten en drinken op vaste tijden gezamenlijk in de eetruimte. Tevens zullen zij gezamenlijk en op vaste tijden slapen.  Kinderen die niet meer mogen/kunnen slapen, zullen met een pedagogische medewerker een filmpje gaan kijken. Wij streven ernaar dat ieder kind de nodige rust krijgt.

Elke dag wordt opnieuw bekeken wat er kan en zal worden gedaan met de kinderen. De pedagogische medewerker is daarbij afhankelijk van het weer, de samenstelling van de groep en de stemming van de kinderen. Wij sturen daarbij aan het einde van de dag, in verband met vermoeidheid van de kinderen, aan op rustige activiteiten. We vullen dat samen in met het spelen aan tafel, het doen van spelletjes en/of (voor)lezen van boekjes. Ook krijgen de kinderen de gelegenheid om een filmpje te kijken.

Mentorschap

Voor ieder kind is er een mentor aangewezen. De mentoren werken bij de kinderen op de groep en zien de kinderen regelmatig. Doordat de mentor de ontwikkeling van de kinderen bijhoud kan de mentor aansluiten op de individuele behoefte van het kind. Ook ziet de mentor de ouders/verzorgers regelmatig door breng- en haalmomenten. Bij deze momenten worden er overdrachten van en naar ouders/verzorgers gedaan. Tevens kan er door overleg met ouders/verzorgers worden afgestemd hoe aan de wensen, verwachtingen en/of behoefte tegemoet kan worden gekomen. 

Aanbod dagopvang

Vaste bezetting en flexibele opvang

Hele dag opvang           : 07:00-18:00 uur
Korte hele dag opvang  : 07:00-16:00 uur
Halve dag opvang          : 07:00-13:00 uur
Halve dag opvang          : 12:00-18:00 uur
Verlengde opvang          : 06:30-07.00 uur
                                       : 18:00-18:30 uur

 

Onze faciliteiten

Wil je een rondleiding inplannen?

Bel of mail ons!