Peuterclub

Voor kinderen van 2-4 jaar

Welkom bij de peuterclub. De peuterclub is speciaal voor peuters van 2-4 jaar. 
De peuteropvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

U dient minimaal 2 ochtenden af te nemen per week. Eventueel kunt u een aanvullend contract nemen voor reguliere peuteropvang. 

Vergoeding

  • Heeft u geen recht op toeslag van de Rijksoverheid, dan krijgt u voor maximaal 240 uur per jaar toeslag peuteropvang van de gemeente. Informeer bij onze medewerkers naar de voorwaarden. 
  • Heeft uw kind een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)? Dan heeft u naast de toeslag van de Rijksoverheid of de gemeente, ook recht op 240 uur gratis peuteropvang per jaar bij een organisatie kinderopvang die VVE aanbiedt. Dit regelt u via uw opvangorganisatie

 

Huiselijkheid
Kidsclub bied vanuit een huiselijke sfeer opvang aan de peutergroep. Het pedagogische doel van Kidsclub is dat kinderen in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving kunnen opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken.

Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een veilige en huiselijke sfeer. De pedagogische medewerkers stimuleren de kinderen om elkaar te accepteren zoals ze zijn, dus met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden.

Startblokken
Wij werken met het programma Startblokken. VE Startblokken van basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling optimaal te stimuleren. Kinderen nemen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: “Groot zijn” en meedoen aan de “echte” wereld.

Wat we willen bereiken is onder te brengen in vier belangrijke gebieden:
Sociaal emotionele stabiliteit, motoriek, communicatieve ontwikkeling en denkontwikkeling/rekenen.

De kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. De thema’s zijn afgestemd op de directe belevingswereld van de peuters. Een thema duurt 6 weken.
Via een activiteitenspin wordt een overzicht gemaakt van het thema.

De knutselwerkjes van het thema komen te hangen op de groep en mogen elke week mee naar huis of gaan in hun knutselmapje. Het knutselmapje begint al bij de babygroep en gaat mee naar de peutergroep. Wanneer de kinderen 4 worden en afscheid nemen van de peutergroep krijgen ze dit mapje mee naar huis.

Observaties
De kinderen worden in de 2 jaar dat ze op de peutergroep zijn, 3 keer geobserveerd. Bij 30 maanden, 40 maanden en 47 maanden. Na de laatste observatie mag het boekje mee naar huis. Het is van belang dat de leerkracht van de basisschool, waar uw kind naar toe gaat, een overdracht krijgt van uw mentor. Dit doen we door de zogenaamde koude of warme overdracht. Bij geen bijzonderheden zal een samenvatting van het observatieboekje naar de

basisschool worden gestuurd of krijgt u een kopie voor de leerkracht mee. Bij een warme overdracht zullen wij contact opnemen met de aanstaande leerkracht van uw kind en zullen de bevindingen, zoals besproken met u tijdens het eindgesprek, met hem of haar doornemen.

Zindelijkheidstraining
Wij hebben een vast toiletritueel op een vast tijdstip zodra de kinderen er aan toe zijn. We gaan gezamenlijk naar de toiletten/verschoonruimte. Zo worden de kinderen bewust van het toiletbezoek en proberen we de zindelijkheid te stimuleren.

Wanneer er thuis ook aandacht wordt besteed aan de zindelijkheid, zullen wij de kinderen ook extra stimuleren. Wanneer de kinderen het aangeven, geven we ze de kans om het te proberen. Wanneer er een plasje of poepje gedaan is op het toilet/potje verdienen de kinderen een mooie stempel of sticker op zijn/haar plaskaart.

Mentorschap
Voor ieder kind is er een mentor aangewezen. De mentoren werken bij de kinderen op de groep en zien de kinderen regelmatig. Doordat de mentor de

ontwikkeling van de kinderen bijhoud kan de mentor aansluiten op de individuele behoefte van het kind. Ook ziet de mentor de ouders/verzorgers regelmatig door breng- en haalmomenten. Bij deze momenten worden er overdrachten van en naar ouders/verzorgers gedaan. Tevens kan er door overleg met ouders/verzorgers worden afgestemd hoe aan de wensen, verwachtingen en/of behoefte tegemoet kan worden gekomen.

Bij de peuterclub volgen de kinderen een peuterprogramma. Het programma start om 08.30 uur. Daarom vragen we u om uw kind tussen 8.15 uur en 8.30 uur te brengen, zodat we op tijd kunnen beginnen met het programma. Het programma eindigt om 12:30 uur.


Dagindeling
08.15 uur – 08.30 uur          Inloop
08.30 uur – 10.00 uur         Start peuterprogramma                                                      met activiteiten
10.00 uur – 10.30 uur          Fruit eten en drinken
10.30 uur – 11.00 uur          Toiletronde, vrij spel        11.00 uur – 11.30 uur          Buitenspelen, bij slecht                                                      weer een binnen                                                                activiteit.
11.30 uur – 12.00 uur          Lunch
12.00 uur – 12.15 uur          Lezen

Dit zal ongeveer de dagindeling zijn van de peutergroep. Tijden kunnen afwijken doordat kinderen eerder moe zijn, het weer, de stemming van de kinderen etc.

Brengen: tussen   8.15 uur en   8.30 uur
Halen:     tussen 12.15 uur en 12.30 uur

Onze faciliteiten

Wil je een rondleiding inplannen?

Bel of mail ons!