Oudercommissie

Kidsclub ’t Centrum beschikt over een oudercommissie.
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderopvang en BSO.
Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang.
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.
Oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar Kidsclub ’t Centrum gaan.
  
Wat houdt dit in?
De oudercommissie:
 • overlegt met de directie
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de directie
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het Kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure
 
Wij zoeken ouders die
 • mee willen praten en beslissen
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
 • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn
 
Wij bieden
 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • administratieve ondersteuning
 • een budget voor de oudercommissie
 
Heeft u interesse om deel te nemen aan oudercommissie en wilt u met ons meepraten en beslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissie.