Skip to content

Kidsclub St. Jozef

Welkom bij Kidsclub St. Jozef!

Doordat wij samenwerken met basisschool St. Jozef kan Kidsclub St. Jozef in de school opvang bieden van 06.30-18.30 uur.

Kidsclub St. Jozef en Basisschool St. Jozef zijn twee aparte organisaties, die elkaar gevonden hebben in een gedeelde visie op de ontwikkeling van kinderen.

Kidsclub St. Jozef is aangesloten bij het Landelijk Register Kinderopvang, afgekort LRK.

Kidsclub St. Jozef bestaat uit twee groepen, de peuteropvang en de bso.
We beschikken binnen de St. Jozefschool over verschillende ruimtes:

 • Stamgroep peuteropvang: max. 16 kinderen per dagdeel
 • Stamgroep BSO: max. 20 kinderen per dagdeel
 • Ruime hal
 • Buitenruimte; deze buitenruimte beschikt over klimrekken, zandbak, glijbaan,klimtoren, ruim speelplein en diverse buitenmaterialen.

Peuteropvang

Peuteropvang St. Jozef is gevestigd in een voormalig lokaal van basisschool St. Jozef. De ingang bevindt zich aan de kant van de Stationsstraat. Dit is tevens de ingang van de kleuterklassen en de BSO.

Wij bieden hier 2 soorten opvang aan, de peuterclub en de reguliere peuteropvang.

Peuterclub
Welkom bij de peuterclub. De peuterclub is speciaal voor peuters van 2-4 jaar. 
De peuteropvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

U dient minimaal 2 ochtenden af te nemen per week. Eventueel kunt u een aanvullend contract nemen voor reguliere peuteropvang. 

Vergoeding

 • Heeft u geen recht op toeslag van de Rijksoverheid, dan krijgt u voor maximaal 240 uur per jaar toeslag peuteropvang van de gemeente. Informeer bij onze medewerkers naar de voorwaarden. 
 • Heeft uw kind een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)? Dan heeft u naast de toeslag van de Rijksoverheid of de gemeente, ook recht op 240 uur gratis peuteropvang per jaar bij een organisatie kinderopvang die VVE aanbiedt. Dit regelt u via uw opvangorganisatie

Algemene informatie voor zowel de peuterclub als voor de reguliere peuteropvang:

Huiselijkheid
Kidsclub bied vanuit een huiselijke sfeer opvang aan de peutergroep. Het pedagogische doel van Kidsclub is dat kinderen in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving kunnen opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken.

Onze professionele medewerkers zijn betrokken en zorgen voor een veilige en huiselijke sfeer. De pedagogische medewerkers stimuleren de kinderen om elkaar te accepteren zoals ze zijn, dus met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden.

Startblokken
Wij werken met het programma Startblokken. VE Startblokken van basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling optimaal te stimuleren. Kinderen nemen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: “Groot zijn” en meedoen aan de “echte” wereld.

Wat we willen bereiken is onder te brengen in vier belangrijke gebieden:
Sociaal emotionele stabiliteit, motoriek, communicatieve ontwikkeling en denkontwikkeling/rekenen.

De kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. De thema’s zijn afgestemd op de directe belevingswereld van de peuters. Een thema duurt 6 weken.
Via een activiteitenspin wordt een overzicht gemaakt van het thema.

De knutselwerkjes van het thema komen te hangen op de groep en mogen elke week mee naar huis of gaan in hun knutselmapje. Het knutselmapje begint al bij de babygroep en gaat mee naar de peutergroep. Wanneer de kinderen 4 worden en afscheid nemen van de peutergroep krijgen ze dit mapje mee naar huis.

Peutergroep (2-4 jaar)

De kinderen van groep 2-4 jaar zullen van 8:30-12:30 uur een peuterprogramma volgen. Dit programma is een uitstekende voorbereiding op de basisschool. De rest van de dag hebben de kinderen vrij spel en kunnen ze, onder begeleiding van een pedagogische medewerker, binnen en buiten spelen. Ze kunnen daarbij kiezen uit gevariëerd speelgoed en uiteenlopende bezigheden. De kinderen eten en drinken op vaste tijden gezamenlijk in de eetruimte. Tevens zullen zij gezamenlijk en op vaste tijden slapen.  Kinderen die niet meer mogen/kunnen slapen, zullen met een pedagogische medewerker een filmpje gaan kijken. Wij streven ernaar dat ieder kind de nodige rust krijgt.

Elke dag wordt opnieuw bekeken wat er kan en zal worden gedaan met de kinderen. De pedagogische medewerker is daarbij afhankelijk van het weer, de samenstelling van de groep en de stemming van de kinderen. Wij sturen daarbij aan het einde van de dag, in verband met vermoeidheid van de kinderen, aan op rustige activiteiten. We vullen dat samen in met het spelen aan tafel, het doen van spelletjes en/of (voor)lezen van boekjes. Ook krijgen de kinderen de gelegenheid om een filmpje te kijken.

Aanbod peuterclub:
Maandag      08.15 – 12.30 uur
Dinsdag        08.15 – 12.30 uur
Donderdag   08.15 – 12.30 uur
Vrijdag          08.15 – 12.30 uur

Aanbod reguliere peuteropvang:
Vaste bezetting en flexibele opvang

Hele dag opvang           : 07:00-18:00 uur
Korte hele dag opvang  : 07:00-16:00 uur
Halve dag opvang          : 07:00-13:00 uur
Halve dag opvang          : 12:00-18:00 uur
Verlengde opvang          : 06:30-07.00 uur
                                       : 18:00-18:30 uur

Mentorschap

Voor ieder kind is er een mentor aangewezen. De mentoren werken bij de kinderen op de groep en zien de kinderen regelmatig. Doordat de mentor de ontwikkeling van de kinderen bijhoud kan de mentor aansluiten op de individuele behoefte van het kind. Ook ziet de mentor de ouders/verzorgers regelmatig door breng- en haalmomenten. Bij deze momenten worden er overdrachten van en naar ouders/verzorgers gedaan. Tevens kan er door overleg met ouders/verzorgers worden afgestemd hoe aan de wensen, verwachtingen en/of behoefte tegemoet kan worden gekomen. 

BSO

BSO St. Jozef is gevestigd in een voormalig lokaal van basisschool St. Jozef. De ingang bevind zich aan de kant van de Stationsstraat. Dit is tevens de ingang van de kleuterklassen en de peuteropvang. Kidsclub St. Jozef is een opvang voor kinderen van 4-13 jaar.

De peutergroep zit naast het lokaal van de BSO. Elk lokaal is ook huiselijk ingericht. De kinderen van de peutergroep kunnen zo wennen aan het idee van naar school gaan en naschoolse opvang.

De kracht van BSO St. Jozef:

 • VSO – voorschoolse opvang
 • NSO – naschoolse opvang
 • Vakantie opvang
 • Flexibele opvang (week- en maandroosters) 
 • Opvang indien nodig
 • Verlengde opvang (6.30 – 7.00 uur, 18.00 – 18.30 uur)
 • Kidsclub Diner (warme maaltijd incl. appelmoes en toetje. Alle maaltijden zijn lactose vrij. De maaltijden kunnen na overleg aangepast worden vanwege een allergie of geloofsovertuiging)
 • Huiselijke sfeer
 • Normen en Waarden
 • Kleinschalige groep
 • Vrije keus aan activiteiten

Aanbod blokken
Verlengde opvang:                       06.30 – 07.00 uur
Voorschoolse opvang (VSO):       07.00 – 08.30 uur
Naschoolse opvang (NSO):          12.15 – 18.00 uur
                                                      14.30 – 18.00 uur
Korte naschoolse opvang (NSO): 12.15 – 16.00 uur
                                                      14.30 – 16.00 uur
Verlengde opvang:                        18.00 – 18.30 uur

Vakantie/studiedag
Hele dag:                                       07.00 – 18.00 uur
Korte hele dag:                              07.00 – 16.00 uur
Halve dag:                                     07.00 – 13.00 uur
Halve dag:                                     12.00 – 18.00 uur
Verlengde opvang:                         06.30 – 07.00 uur
                                                       18.00 – 18.30 uu4